Van vluchteling naar vrijwilliger

Een Syrische vrouw, die met haar man en twee kinderen is gevlucht, kreeg vorig jaar juni hulp van een Nederlands gezin. Deze man en vrouw uit Nederland hebben zich als maatje ingezet voor dit gezin uit Syrië. Zo hebben zij geholpen met het zich eigen maken van de Nederlands taal en het wegwijs maken in Arnhem, maar ook met het regelen van spullen voor het huis en de kinderen. Nu, zeven maanden later, gaat deze vrouw uit Syrië zelf vrijwilligerswerk doen. Zo hoopt zij de Nederlandse taal ook beter te leren. Ze is erg dankbaar voor alle hulp die zij, haar man en haar kinderen hebben ontvangen. Het is ontzettend fijn om te zien dat investeren in de ander zo’n groot effect heeft!