Netwerk Samen Arnhem

Netwerk Samen Arnhem is een jongerennetwerk. Wij willen Arnhemse jongeren motiveren om hulp en netwerk te bieden aan Arnhemmers die geen of een klein sociaal netwerk hebben. Uit eigen ervaring weten we wat het betekent om iets voor mensen te doen en wat het met deze mensen doet. Deze ervaring gunnen we iedereen!

Samen gaan we voor een Arnhemse samenleving waarin mensen naar elkaar omzien. Dit doen we door een netwerk te vormen van hulpontvangers, vrijwilligers, maatschappelijke organisaties, kerken, studentenverenigingen en scholen.

Vanuit het netwerk worden hulpvragen van Arnhemse inwonersgecoördineerd. Deze komen binnen via het vrijwillig meldpunt en maatschappelijke organisaties. Daarnaast zoeken we jongeren op en moedigen ze aan om sociale acties uit te voeren.

Netwerk Samen Arnhem

Ons netwerk

Netwerk bieden aan kwetsbare Arnhemmers is ons voornaamste doel, omdat wij weten dat het belangrijk is dat iedereen mensen om zich heeft. Lang niet iedereen heeft dat, waardoor eenzaamheid ontstaat en men niemand om hulp kan vragen. Netwerk Samen Arnhem wil juist díe mensen hulp en netwerk bieden door jongeren in te zetten. In de hulp die geboden wordt vinden we het belangrijk dat er een echte ontmoeting ontstaat, want op die manier ontstaat er een samenleving waarin mensen naar elkaar omzien.

 

Missie: Jongeren inspireren en faciliteren tot het uitvoeren van (dagelijkse) sociale acties.

Visie: Arnhemse jongeren geven vorm aan de samenleving in Arnhem.

Doel: Hulp en netwerk bieden aan Arnhemmers die geen of een klein netwerk hebben.

Netwerk Samen Arnhem

Ons team:

Voorzitter: Robert van Dijk
‘Samen gaan we voor een Arnhemse samenleving waarin mensen naar elkaar omzien’

Penningmeester: Martin Siebert
‘Er zijn voor je naaste… Met Samen Arnhem willen we hier een netwerk voor bieden en mensen met elkaar in contact brengen’

Secretaris: Nynke Arends
‘”Life is learning to dance in the rain”. Samen Arnhem geeft mensen wat moois als het leven soms tegen lijkt te zitten’