Afscheid Bert Jan Reefhuis

Op 19-10-2016 neemt Bert Jan Reefhuis afscheid van Netwerk Samen Arnhem. Hij is sinds maart 2015 werkzaam voor Netwerk Samen Arnhem. We bedanken hem voor zijn inzet en wensen hem alle goeds met zijn nieuwe baan!

Het was een lust om Netwerk Samen Arnhem te zien groeien! Er zijn veel goede contacten gelegd, veel leuke ontmoetingen geweest en bovenal zijn er veel mensen geholpen door de vrijwilligers die via Netwerk Samen Arnhem hulp hebben geboden. Ik herinner me veel mooie momenten waarin zowel vrijwilligers als hulpontvangers verrast waren met de hulp die zij kregen en wat het doet als ze hulp bieden. Gelukkig gaat dit werk door onder leiding van Ingrid! Vanaf 1 november begin ik bij mijn nieuwe baan.” – Bert Jan Reefhuis

Contactgegevens Ingrid Helder:

Telefoon: 0611083918

E-mail: ingrid@samenarnhem.nl