Aanmelden donateur

Aanmelden als donateur

De bijdrage zal door middel van automatische incasso worden afgeschreven op de door u opgegeven periode.

of €

Machtiging: Hiermee geef ik toestemming aan Netwerk Samen Arnhem om doorlopend incasso-opdrachten naar de bank te sturen en geef ik de bank toestemming om deze incasso-opdrachten conform de opdracht van Netwerk Samen Arnhem uit te voeren.